NVOOC

WIFFAContact Us

Mr. Shen:
TEL:0592-2617106FAX:0592-2617109
Cell Phone: 15980839336 E-mail:Davis.shen@xmhrd.cn

Mr. Huang:
TEL:0592-2617107 FAX:0592-2617107
Cell Phone: 13459221865E-mail:charls.huang@xmhrd.cn

ADD:China Fujian Xiamen